O Wspólnocie

Jesteśmy młodą wspólnotą, której początki sięgają 1982 roku. Nasza nazwa: „Wspól­nota Sióstr Uczennic Krzyża", wyraża du­chowość, którą staramy się żyć w codzien­ności. Krzyż to znak i wyraz niepojętej miłości Boga. Przyjmując tę miłość, dzielimy się nią z innymi. Zawierzając się Maryi, w jedności z Chrystusem Panem, ofiarowujemy Bogu całe swoje życie za wspólnotę Kościoła, szczególnie za Siostry i Braci, którzy są najdalej od Boga, aby mogli żyć wiecznie w domu Ojca.

Naszą misję realizujemy przez:
- modlitwę i ofiarę
- głoszenie Ewangelii świadectwem życia i słowem
- formowanie apostołów świeckich, którzy żyjąc Ewangelią, będą pomagać innym w poszukiwaniu Boga
i towarzyszyć im w drodze do życia wiecznego.

Taką formacją obejmujemy: dzieci, młodzież, narzeczonych, małżeństwa i całe rodziny, osoby chore i starsze. Organizujemy dla nich: rekolekcje, dni skupienia, różnorodne spotkania i sesje tematyczne. Pomagamy im przez kontakty indywidualne i systematyczne spotkania w różnych grupach oraz katechizację w szkołach.

Przy naszej Wspólnocie powstała: świecka Wspólnota Uczniów Krzyża oraz Fundacja Dom na Skale.