Kontakt

CENTRUM FORMACJI RODZINY 

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża
Czmoniec 17
62-035 Kórnik 
tel. 61/ 817 14 86
Pekao S.A. 29 1240 3813 1111 0010 6019 5189